Termíny

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce


Termíny státních zkoušek a obhajob ve školním roce 2017/18

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:

 • 24.1. – 2.2.2018
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 13.12.2017 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • 11.6 21.6.2018
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 2.5.2018 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • Další informace <zde>.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací konat v těchto termínech:

 • 24.1. – 2.2.2018
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 11.12.2017 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • 28.5 8.6.2018
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 25.4.2018 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • Další informace <zde>.

POZOR!! Bakalářské i diplomové práce pro státní zkoušku leden/únor 2018 je možné odevzdávat nejdříve od 4.12.2017. Důvodem je technické omezení InSIS.